Czym jest działalność regulowana?

Masz pomysł na biznes? Sprawdź, czy podjęcie tego konkretnego rodzaju działalności nie wymaga spełnienia określonych przepisami prawa warunków. 

Działalność regulowana – co to takiego?

Jest to jeden z rodzajów reglamentacji działalności gospodarczej (obok koncesji i zezwolenia). Dopuszczenie przedsiębiorcy do jej wykonywania wymaga spełnienia przez niego określonych warunków szczególnych, nie tylko ogólnych przewidzianych dla wszystkich osób chcących rozpocząć działalność. 

Jakie formalności są wymagane?

Aby podjąć taką działalność, należy uzyskać wpis w rejestrze działalności regulowanej.  Rejestr ten jest jawny, a prowadzą go organy administracji publicznej. W celu wszczęcia postępowania o wpis zainteresowany musi złożyć wniosek, do którego dołącza oświadczenie o spełnieniu szczególnych warunków (określonych przez przepisy dotyczącego konkretnego rodzaju działalności). Organ prowadzący rejestr ma obowiązek w ciągu 7 dni dokonać wpisu. 

Jakie rodzaje działalności są regulowane?

Niestety w ustawie Prawo przedsiębiorców nie znajdziemy katalogu działalności regulowanej. O tym, czy dany rodzaj działalności wymaga wpisu do rejestru, informują odrębne przepisy go dotyczące. Możemy jednak wyróżnić kilka przykładowych rodzajów działalności, które będą wymagały przejścia przez procedurę uzyskania wpisu: działalność kantorowa, organizacja imprez turystycznych, organizacja wyścigów konnych, usługi detektywistyczne, wyrób oraz rozlew napojów winiarskich i spirytusowych.

Olga, photo: stevepb / Pixabay