Grupa TP – przedstawienie

Grupa TP bardzo poważnie traktuje swoje obowiązki społeczne. Jako jedna z największych firm w Polsce wierzymy, że naszym obowiązkiem jest wytyczanie drogi przez najlepsze praktyki. Grupa dba o swoje środowisko stosując zrównoważone praktyki pracy.

(wpis archiwalny z 2006 r.)

Firma przestrzega również ścisłych zasad etycznych we wszystkich swoich działaniach biznesowych. Rozumiemy, że jeśli chcemy pozostać preferowanym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce, musimy postępować uczciwie i przejrzyście oraz szybko reagować na wszelkie negatywne opinie naszych klientów i innych interesariuszy.

Strategiczną zasadą TP jest „Zbliżyć się”. Oznacza to zbliżenie się zarówno do klientów, jak i innych interesariuszy (społeczeństwo, społeczności lokalne, pracownicy, dostawcy, inwestorzy, środowisko). Dlatego tak ważna jest dla nas koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu.

W 2005 roku TP została uznana za Partnera Strategicznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu , będącego krajowym partnerem CSR Europe, jako organizacji promującej ideę odpowiedzialnego biznesu w Europie. Ponadto PTK Centertel został Partnerem Strategicznym, a ORE SA Partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

TP uczestniczy w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, ale także prowadzi własne programy społeczne, łącząc je ze swoimi usługami i wolontariatem pracowników TP. TP corocznie przekazuje część swoich zysków na specjalny fundusz grantowy; w 2005 roku było to 12 mln zł. Wieloletnie zaangażowanie Grupy TP w inicjatywy społeczne i ich kluczową rolę zostało potwierdzone przez powołanie we wrześniu 2005 roku Fundacji Grupy TP .

W 2005 roku TP została uhonorowana tytułem Dobroczyńcy Roku w konkursie Akademii Promocji Filantropii w kategorii: „Strategiczne Programy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”

f:hpgruesen /pixabay