Darowizna od rodziców – czy zapłacisz podatek?

Bardzo często ma miejsce sytuacja, kiedy rodzice kupują dzieciom mieszkanie lub zamieniają się z nimi na mniejsze. Jak wygląda ta kwestia od strony podatkowej?

Podatek od darowizny a zwolnienia podatkowe

Darowizna jest czynnością opodatkowaną podatkiem od spadków i darowizn. Ustawodawca przewidział jednak pewne zwolnienia, związane z przynależnością do tzw. grup podatkowych. W każdej grupie darowizny, których wartość nie przekracza pewnej kwoty, są od podatku zwolnione. Rodzice jako najbliższa rodzina należą do grupy 1. Obok nich w tej grupie znajdziemy też małżonka, zstępnych, innych niż rodzice wstępnych, rodzeństwo, a także ojczyma, macochę, pasierba oraz teściów z synową i zięciem. Kwota wolna od podatku dla grupy 1 to 9637 zł, ale wśród grupy 1 wyróżnią się tzw. grupę 0, w której każda darowizna bez względu na wartość może być zwolniona od podatku. Grupa O to małżonek, wstępni i zstępni, pasierb, ojczym i machora oraz rodzeństwo.  Dotyczy to więc też mieszkań o znacznej wartości, jednak istnieje pewien warunek – zgłoszenie faktu otrzymania darowizny do urzędu skarbowego. 

Nie zapomnij zgłosić darowizny

W przypadku otrzymania darowizny w grupie 0, której wartość przekracza wspomniane 9637 zł, należy zgłosić ten fakt właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu SD-Z2. Niezgłoszona darowizna podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, dlatego tak ważne jest, aby zachować wyznaczony przepisami termin. 

Olga, f: OmarMedinaFilms / Pixabay