Pozew DPTG złożony w drugiej fazie sporu

(wpis archiwalny z 14 01 2011)

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ,

Zarząd Telekomunikacji Polskiej SA („TP SA”) informuje o roszczeniu zgłoszonym przez Duńską Polską Grupę Telekomunikacyjną („DPTG”) za okres od lipca 2004 r. do stycznia 2009 r. („faza druga”) TP SA vs DPTG spór, opisany w raporcie bieżącym 104/2010

Roszczenie DPTG dotyczące drugiej fazy sporu z TPSA nie powinno mieć wpływu na politykę dywidendową TP SA

14 stycznia 2011 r.: TP SA otrzymała informację, że DPTG złożyło pozew w Trybunale Arbitrażowym w Wiedniu w sprawie drugiej fazy TP SA Spór SA vs DPTG. Roszczenie zgłoszone przez DPTG wynosi około 2,386 mln DKK (około 320 mln EUR) lub równowartość 1 244 mln PLN wraz z odsetkami.

Jak informowaliśmy wcześniej (raporty bieżące 140/2010 i 150/2010), TP SA wszczęła postępowanie sądowe w Austrii, mające na celu uchylenie wydanego przez Trybunał Arbitrażowy wyroku częściowego za I fazę sporu, a także podejmie wszelkie niezbędne czynności prawne przeciwko stwierdzeniu wykonalności orzeczenia w Polsce. Zarząd TP SA spodziewa się roszczenia DPTG w drugiej fazie sporu. Przeanalizuje dzisiejsze twierdzenie, przedstawi swoje stanowisko i argumentację w odpowiednim czasie iw odpowiednim czasie.

Jak wspomniano wcześniej, wyrok częściowy wydany za pierwszą fazę sporu oraz roszczenie DPTG za drugą fazę sporu nie powinny mieć wpływu na politykę dywidendową TP SA i docelowe korzyści płynące z jej średnioterminowego planu działań ujawnionego w dniu 23 lutego 2010 r. .

f: advogadoaguilar / pixabay