RAPORT BIEŻĄCY 51/2003

Poniżej skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy zakończone dnia 30 czerwca 2003 roku (wraz z danymi porównawczymi za
6 miesięcy 2002 roku), sporządzone według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej.

Pełen raport dostępny pod adresem: https://web.archive.org/web/20061013171317/http://www.tp-ir.pl/files/pl/reports/2003/Skonsolidowany_Raport_2_kwartal_2003_IFRS_TP.pdf

f: PhotoMIX-Company / pixabay