Rezygnacja z zarządzania

(informacja archiwalna z 2011 r.)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 ze zm .)

Zarząd Telekomunikacji Polskiej SA („TP SA”) informuje o rezygnacji członka Zarządu

Jacques de Galzain przejmie obowiązki od Dyrektora Finansowego Grupy TP – Roland Dubois

14 stycznia 2011: Po blisko trzech latach pracy w Zarządzie TP SA i zbliżającym się do końca swojej kadencji, Pan Roland Dubois podjął decyzję o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu TP SA ds. Finansowych – Dyrektora Finansowego Oficer. Z dniem 17 stycznia 2011 roku jego obowiązki przejmie Pan Jacques de Galzain, Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Finansów, który przez ponad rok był Członkiem Zarządu ds. Finansów w spółce mobilnej Grupy TP PTK Centertel .

f: TheDigitalArtist / pixabay