Śródroczne skonsolidowane bilanse

Grupa kapitałowa Telekomunikacja Polska przedstawia śródroczne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe z okres 6 miesięcy zakończone do 30.06.2003 r.

Pełna, archiwalna treść sprawozdania jest dostępna pod adresem: https://web.archive.org/web/20061013171317/http://www.tp-ir.pl/files/pl/reports/2003/Skonsolidowany_Raport_2_kwartal_2003_IFRS_TP.pdf

f: pexels / pixabay