Stwierdzenia dotyczące przyszłości TP

(wpis archiwalny z 2009 r.)

Prezentacja firmy TP zawiera „stwierdzenia dotyczące przyszłości”, w tym między innymi:
oświadczenia dotyczące przewidywanych przyszłych zdarzeń i wyników finansowych z szacunek dla prowadzonych działań.

Pełną prezentację w języku angielskim można zobaczyć pod adresem: https://web.archive.org/web/20090803210717/http://www.tp-ir.pl/Download.aspx?ResourceId=15221

f: jarmoluk / pixabay