Wpływ aplikacji mobilnych na rozwój rynku

„Nowoczesne aplikacje – znaczenie i rola w rozwoju gospodarczym i społecznym” – z takim przesłaniem rozpoczęło się ostatnio zorganizowanego seminarium Pracodawców Rzeczpospolitej.

Aplikacje mobilneNa spotkanie zostało zaproszonych wielu ekspertów od urządzeń oraz rozwiązań mobilnych. Dyskutowali oni z Pracodawcami RP na temat wpływu rozwiązań mobilnych na rynek pracy oraz życie konsumentów i pracowników. Doszli do wniosku, iż polskie prawo nie jest dopasowane do obecnej struktury funkcjonowania wielu branż.

Ułatwiony dostęp i legalizacja biznesów
Jeśli usługodawcy zaczną mieć łatwiejszy dostęp do nowoczesnych technologii, chętniej będą je wykorzystywać, ograniczając swoje koszty – wniosek ten wysunął pracownik Uber Polska. Według niego aplikacje mobilne miałyby też pomóc walczyć z szarą strefą. Jeśli przedsiębiorcy, dzięki tym rozwiązaniom, uzyskaliby dostęp do licznej grupy konsumentów, chętniej i częściej legalizowaliby swoje działalności. To z kolei wsparłoby rozwój gospodarki Polski.

Korzyści dla przedsiębiorców
Aplikacje mobilne mają też pomagać młodym przedsiębiorcom. Dzięki nim dostrzegą oni luki na rynku, które zdołają wypełnić, otwierając nowe działalności. Przy użyciu takich technologii łatwiej też dociera się do osób młodych. Ci ludzie od początkowych lat życia przyzwyczajani są do rozwiązań cyfrowych. Wykorzystują je do załatwiania spraw bankowych, dokonywania zakupów czy nawet zdobywania pracy. Przedsiębiorcy, który sprostają tym oczekiwaniom, będą mogli zarabiać więcej, zasilając jednocześnie budżet całego kraju.