Jak finansowane są partie polityczne w Polsce?

Źródłem finansowania partii politycznych w Polsce są dochody z własnego majątku, składki członkowskie, darowizny i zapisy, a także subwencje z budżetu państwa.

Majątek własny partii

Partia swój zgromadzony majątek może wykorzystać w celach statutowych lub na cele charytatywne. Co ważne, partia nie może prowadzić działalności gospodarczej. Jednak może czerpać korzyści z operacji majątkowych, które nie uchodzą za działalność gospodarczą, czyli może obracać obligacjami i bonami Skarbu Państwa czy też mieć lokaty bankowe. Poza tym partia może użyczać posiadane nieruchomości tylko na biura poselskie, senatorskie i biura radnych gminy, powiatu i województwa.

Dochody od osób fizycznych

Partia może przyjmować pieniądze od obywateli, ale tylko obywateli polskich, na stałe zamieszkujących Polskę. Nie może natomiast przyjmować środków finansowych od osób prawnych. Łączna wysokość wpłat od osób fizycznych nie może przekroczyć w jednym roku 15 – krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Subwencje z budżetu państwa

Aby dostać subwencję, partia musi uzyskać w wyborach do sejmu co najmniej 3% ważnych głosów na okręgowe listy kandydatów w skali kraju lub 6% głosów jeśli kandyduje z koalicji.

Anna Kowalska, f:geralt/Pixabay