Operator Nasza SA ukarany

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na operatora Nasza SA kary o łącznej wysokości ponad 1,8 miliona złotych. Dowiedzmy się dlaczego?

Pracownicy operatora Nasza SA podszywali się pod pracowników innego operatora, dlatego działania te zostały obłożone karą. UOKiK w ostatnich miesiącach wydał aż dwie decyzje, w wyniku których operator telefonii stacjonarnej otrzymał tak wysoką karę. Pierwsza z wydanych decyzji dotyczyła bezpośrednio umieszczenia klauzul niedozwolonych polskim prawem we wzorcach umownych przedstawianych klientom. Druga decyzja miała związek z powszechnym stosowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Skargę na spółkę Nasza SA złożyło łącznie blisko 800 osób, z czego w większości byli to konsumenci powyżej 65 roku życia. Tak więc kolejny raz mieliśmy do czynienia z firmą, która postanowiła żerować na zaufaniu osób starszych, co naprawdę jest działalnością naganną. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udowodnił operatorowi trzy tego typu praktyki. Pierwszą z nich było sugerowanie, że oferta, którą przedstawia operator, dotyczy tylko zmiany warunków umowy z dotychczasową firmą. Drugim zarzutem było sugerowanie, że abonament obejmuje nielimitowane rozmowy, podczas gdy były one płatne. Ponadto obciążano abonentów dodatkowymi opłatami za usługi, których nie zamawiali. Na umowach odpowiednie miejsca były zaznaczane przez pracowników operatora Nasza SA bez wiedzy oraz zgody abonenta, który orientował się, że coś jest nie w porządku w momencie, kiedy otrzymywał fakturę opiewająca na znacznie wyższą kwotę, niż była przedstawiana w rozmowie z konsultantem.

(MM / Fot. Pixabay/cc0)