Operator Twoja Telekomunikacja wprowadza konsumentów w błąd

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zanotował w ostatnim czasie blisko 500 zgłoszeń od klientów w sprawie powyższego operatora telekomunikacyjnego.

W zaistniałej sytuacji Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko spółce, ponieważ jej działania w rażący sposób naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Operator Twoja Telekomunikacja jest podejrzewany o podszywanie się pod innego popularnego polskiego operatora, brak informacji o właściwych opłatach związanych z abonamentem oraz rozległymi odpłatnymi usługami dodatkowymi.

Ponadto utrudniał on odstąpienie od umowy osobom, które ją podpisały poprzez niedoręczenie kompletu dokumentów. Nagminna była także praktyka, że operator żądał wysokich opłat, za których usługi konsument nie zamówił. Na swoje ofiary Twoja Telekomunikacja wybierała najczęściej osoby starsze, które ciągle jeszcze posiadają telefony stacjonarne. Duże podobieństwo nazwy do ich obecnego operatora sprawiało, że nie czuli oni dyskomfortu podczas rozmowy i zgadzali się na zmianę warunków umowy, ponieważ byli przekonani, że rozmawiają z firmą, którą znają od wielu lat.

W konsekwencji konsumenci podpisywali niekorzystne dla siebie umowy, w których korzystny abonament obowiązywał tylko przez dwa okresy rozliczeniowe, a później był on o wiele większy, co znacząco wpływało na domowy budżet osób starszych, które przecież w większości utrzymują się z niewielkich emerytur. Takie działanie nie jest zgodne z prawem, dlatego względem operatora zostaną wyciągnięte konsekwencje w trybie postępowania Prezesa UOKiK.

(MM / Fot. Pixabay/cc0)